Jak můžete pomoci

Je-li Vám sympatická  činnost našeho občanského sdružení Náruč, uvítáme Vaši finanční i nefinanční podporu.
Pokud se rozhodnete pro finanční podporu, je důležité vědět, z jaké pozice finanční dar věnujete, to lze učinit třemi způsoby:
 

1. jako běžný občan, zaměstnanec firmy nebo organizace - fyzická osoba

Vždy vám vystavíme doklad o poskytnutém daru (darovací smlouvu, při platbě v hotovosti také příjmový pokladní doklad). Podle zákona o daních z příjmů můžete odečíst hodnotu daru od svého základu pro výpočet daně, pokud  je celková hodnota darů v daném roce větší než  2% základu daně nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10% hodnoty základu daně. Doklad o poskytnutém daru odevzdejte do 15.2. následujícího roku svému zaměstnavateli, který je povinen zohlednit dar při zpracování vašeho ročního zúčtování daně.

2. jako podnikatel (např. živnostník)- fyzická osoba s přiděleným identifikačním číslem

Vždy vám vystavíme doklad o poskytnutém daru (darovací smlouvu, při platbě v hotovosti také příjmový pokladní doklad). Podle zákona o daních z příjmů můžete odečíst hodnotu daru od svého základu pro výpočet daně, pokud  je celková hodnota darů v daném roce větší než  2% základu daně nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10% hodnoty základu daně.  Doklad o poskytnutém daru zohledněte při zpracování svého daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

3. jako zástupce firmy- právnická osoba

Vždy vám vystavíme doklad o poskytnutém daru (darovací smlouvu, při platbě v hotovosti také příjmový pokladní doklad). Nárok na odečitatelnou položku snižující základ daně z příjmů máte, pokud hodnota daru  (nebo všech darů jedné organizaci)  bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5% základu daně.


Na veškeré dotazy Vám ochotně odpoví naše finanční manažerka paní Ing. Marcela Součková,e-mail: marcela@spoleknaruc.cz

Číslo účtu 391028309/0800
 

Děkujeme za vaši podporu.

Náruč, zapsaný spolek

Tréninková pekárna