Naše poslání

Kavárna Modrý domeček

Je integrační sociální podnik, který od roku 2007 provozuje spolek Náruč v Řevnicích. V kavárně pracují na chráněných pracovních místech lidé s různým typem zdravotního znevýhodnění. V jejich práci je podporují pracovní terapeuti, sociální pracovníci na odborný provozní personál. Kavárna nabízí, kromě výborné kávy, bohatý sladký a slaný sortiment vlastní výroby, lehké teplé obědy a večeře a jídla z vlastních čerstvých těstovin.

 

Posláním sociální firmy Modrý domeček v Řevnicích je zvýšit kvalitu života a předcházet sociálnímu vyloučení osob s mentálním postižením a duševním onemocněním formou poskytování sociální rehabilitace a chráněného zaměstnání.

Usilujeme o vytvoření otevřeného a zároveň bezpečného prostředí, které svou existencí přispívá k pozitivní změně postojů široké veřejnosti a k odstraňování předsudků o osobách s mentálním postižením a duševním onemocněním.
 

Z historie

Projekt sociální firmy Modrý domeček začal vznikat v roce 2004, kdy jsme se snažili společně s některými dospělými klienty nalézt možnosti vhodného pracovního uplatnění v našem regionu. Naši klienti, mentálně a kombinovaně postižení lidé, po dosažení dvaceti let obtížně hledají zaměstnání, nejsou schopni pracovat na běžném trhu práce, a proto často zůstávají doma.

Na jaře roku 2005 vypsalo město Řevnice výběrové řízení na využití domu č.p.3 na Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích. V představách města bylo vybudování centra chybějících služeb pro občany města a jeho návštěvníky.

Vybudování sociální firmy Modrý domeček v Řevnicích se nám jevilo jako logické pokračování dlouhodobých cílů občanského sdružení Náruč, jimiž jsou též začleňování klientů do běžného prostředí a podpora jejich zaměstnanosti.

Po vypracování předběžného projektu a jeho úspěšném obhájení na zasedání rady města jsme tento objekt získali na dvacet let do pronájmu za symbolické nájemné.

Celý objekt prošel rozsáhlou celkovou rekonstrukcí a byl slavnostně otevřen v září roku 2007. Rekonstrukce byla možná díky finanční podpoře Evropské unie, Ministerstvo pro místní rozvoj, Nadačnímu fondu J&T, Konta Bariéry, nadace Letorosty a s přispěním velkého množství individuálních sponzorů.