Sociální podnikání

Sociální podnikání

Spolek Náruč ve své vedlejší činnosti sociálně podniká od roku 2007. Sociální podnikání je pro Náruč takové podnikání, které prospívá společnosti a přírodě a hraje důležitou roli v místním rozvoji. Vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk sociálního podniku je použit pro další rozvoj podnikání a především jeho zaměstnanců.
 
 
1. Společensky prospěšný cíl
Náruč zaměstnává a sociálně začleňuje osoby znevýhodněné na trhu práce, čímž naplňuje společensky prospěšný cíl svého podnikání.
Tento deklarovaný cíl je veřejně dostupný v zakládacích listinách spolku Náruč
 
2. Sociální prospěch
a) Sociální podniky, které Náruč provozuje, mají integrační charakter, to znamená, že zaměstnávají více jak 50% osob se zdravotním znevýhodněním z celkového počtu svých zaměstnanců.
b) Účast zaměstnanců a členů na směrování podniku – všichni zaměstnanci jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu jednotlivých sociálních podniků na provozních poradách, znají výsledky hospodaření a v co největší míře jsou zapojováni do rozhodování o směrování podniku. V sociálních podnicích Náruče je zaveden systém strukturované personální podpory znevýhodněných zaměstnanců.
 
3. Ekonomický prospěch
a) Min. 51 % případného zisku ze sociálního podnikání je použito pro další rozvoj a rozšíření podniků a především pro vzdělávání a podporu jeho zaměstnanců.
b) Alespoň minimální podíl tržeb je z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech. Tržby z prodeje výrobků nebo služeb tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů podniku.
 
4. Environmentální prospěch
Náruč se řídí principem minimální a odpovědné spotřeby přírodních zdrojů, surovin a materiálu na vlastní výrobu a odpovědného nakupování. Pravidelně provádí vnitřní audit nakládání s energiemi, odpady a surovinami.
 
5. Místní prospěch
a) Náruč přednostně uspokojuje potřeby místní komunity v Řevnicích, kde podniká na základě místní poptávky. Provozuje kavárnu a gastro výrobnu a přispívá tak k pestré škále služeb a drobného podnikání ve městě.
b) Náruč využívá přednostně místní zdroje – nakupuje od místních firem zboží a služby a zaměstnává přednostně obyvatele Řevnic a Středočeského kraje.
c) Náruč spolupracuje s mnoha ekonomickými, společenskými a kulturními aktéry v regionu.
Náruč, zapsaný spolek

Tréninková pekárna