GDPR

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

Kdo jsme

Modrý domeček, s.r.o. , Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3, Řevnice. IČ: 17221650

kontakty: Tel: 602 603 257, finance@modrydomecek.cz

Adresa našeho webu je modrydomecek.cz

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Shromažďujeme osobní údaje zadané uživateli v poptávkovém formuláři (jméno, telefon a e-mail). Tyto údaje shromažďujeme výhradně za účelem další komunikace s poptávajícím.

S kým sdílíme vaše údaje

Vaše údaje nesdílíme s žádnou třetí stranou.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 6 měsíců nebo po dobu, kdy probíhá vzájemná komunikace v rámci poskytování našich služeb.

Jaká máte práva?

Můžete kdykoliv požádat o výmaz vašich osobních údajů z naší databáze.