Pro firmy

pro firmy

Cateringové služby, dárky i pronájem prostor v Modrém domečku poskytujeme firmám v režimu náhradního plnění.

CO JE TO NÁHRADNÍ PLNĚNÍ?

Náhradní plnění je právní nástroj, podporující zaměstnanost lidí se zdravotním postižením, která je ukotvena v Ústavě České republiky a v Zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Podle zákona má každá právnická osoba s více než 25 zaměstnanci povinnost:

  • zaměstnat minimálně 4% zaměstnanců se zdravotním postižením v celkovém počtu zaměstnanců
  • odebrat v rámci náhradního plnění výrobky a služby v hodnotě 7 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. -3. čtvrtletí daného kalendářního roku od subjektů, se kterými Úřad práce ČR uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce podle § 78 zákona o zaměstnanosti (v roce 2022 toto činilo 275 142 Kč za každou nezaměstnanou osobu),
  • odvést do státního rozpočtu částku odpovídající 2,5 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku za každou OZP, kterou by  zaměstnavatel měl zaměstnat (v roce 2022 toto činilo 98 265 Kč za každou nezaměstnanou osobu)

Více informací najdete na stránkách MPSV.

Kdo může poskytovat náhradní plnění?

Náhradní plnění může poskytovat zaměstnavatel, který zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením v přepočteném stavu a uzavřel s Úřadem práce ČR dohodu o uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce.

Cenu nezaplacených výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek lze započítat pouze tehdy, pokud byly odebrány ve sledovaném roce a byly zaplaceny nejdéle do 15. 2. následujícího roku (resp. nejpozději do podání oznámení o plnění povinného podílu).

Společnost Modrý domeček, s.r.o. uzavřel s ÚP ČR dne 1. 8. 2022 Dohodu o uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce a poskytuje náhradní plnění. V roce 2023 disponuje Modrý domeček, s.r.o. s limitem pro poskytování náhradního plnění ve výši 14 340 tis. Kč